Parma.
Fyrmastbark som gjorde den snabbaste resan av alla under mellankrigstidens vetekappseglingar. 83 dygn från Australien till England.
Akvarell 45x35 cm.