"At Sunset"
Olja 81x54cm. Fyrmastbarken Herzogin Cecilie var ett av de mest kända stora skeppen. I april 1936 förliste hon på Englands sydkust.
.