Kjell Johansson Marinmålare


Index
Aktuellt
Bildgalleri
Utställningar
Kontakta mig
Länkar


Kjell Johansson
Ateljé Briggen
+46 (0)708 224762
E-mail


.Fiskare, sjöman och marinmålare.
Född 1942 på Hönö i Bohuslän, flyttade till Skåne som barn och bor nu i Skillinge på Österlen. Efter att ha arbetat till sjöss i hela sitt vuxna liv står nu Kjell Johansson med ena foten på land och planer på att måla på heltid. Kjell Johanssons första marinmålningar såg dagens ljus under 1970-talet. De väckte snabbt intresse i hembygden trots hans sporadiska målande, och 1993 blev han antagen till en jurybedömd salong, Konstnärer på Österlen. Med tiden har Kjell Johansson ägnat sig allt mer åt målandet och under de senaste åren har han haft flera separatutställningar i samband med påskveckan på Österlen. Han har även haft två separatutställningar på Hönö Fiskemuseum. Kjell Johansson målar mest i olja, men gör även en del akvarell.
I december 2005 öppnade han Galleri Briggen, en egen ateljé och galleri i Skillinge, med en utställning över jul och nyår.
Intresset för marin historia och kultur har Kjell Johansson haft med sig under hela sitt yrkesliv. Han gick till sjöss 1959 som befälselev på Broströms elevfartyg Albatross och har arbetat på sjön sedan dess. Efter att ha haft egna fisketrålare i många år sålde han den sista 1990. Därefter har han varit befälhavare och styrman i passagerartrafik i Öresund, och kört Boskalis Swedens båtar i bland annat England, Ryssland, Danmark och Sverige.
Han har nu gått i land och kommer i fortsättningen att ha måleriet som sin huvudsakliga sysselsättning. 2016 blev Kjell Johansson som andre svensk antagen till The Royal Society of Marine Artists årliga jurybedömda utställning på Mall Galleries i London..

Seemann und Marinemaler.
1942 auf Hönö geboren, einer Insel im Schärengarten von Göteborg, war für Kjell Johansson das Meer immer Bestandteil seines Daseins. Das Interesse für die Geschichte und Kultur der Seefahrt begleiteten ihn während seines gesamten Berufslebens. Beginnend 1959 fuhr er insgesamt über fünfzig Jahre zur See. Als Künstler ist Kjell Johansson Autodidakt. Er begann mit der Malerei in den 1970er Jahren. Obwohl er in der Anfangszeit nur sporadisch malte, stiess seine Kunst schon bald auf Interesse. In den zurückliegenden zehn Jahren hatte er regelmässig gut besuchte Ausstellungen. 2005 eröffnete er das Atelje Briggen, eine eigene Galerie samt Atelier in Skillinge/Österlen, wo er seit längeren lebt. Kjell Johansson malt marine Motive, überwiegend in Öl aber teilweise auch in Aquarell. Geschätzt werden seine Bilder wegen ihres Lichts und wegen der besonderen Art, in der er das Wasser malt. Seine Bilder finden sich in vielen privaten Sammlungen, sowohl in Schweden als auch im Ausland.

Sailor and marine painter.
Born in 1942 on Hönö, one of the islands in the archipelago of Gothenburg, it is apparent that the sea has always been an important part of Kjell´s life. The interest for naval history and naval culture has accompanied him in his entire professional life. He went to sea in 1959 and has since been working at sea for more than fifty years.
As an artist he is autodidact and began to paint in the 1970s. Despite his early sporadic painting the result quickly attracted a large interest. During the last 10 years he has had several well attended exhibitions. In 2005 he opened Ateljé Briggen, his own gallery and studio in Skillinge, Österlen; a small fishing village by the coast in the very southeast part of Sweden where he also lives with his family.
Kjell paints naval motives, mostly in oil but also some in watercolours. He is known and very well-liked for the way he is able to capture the light in his paintings and the way he sculptures the waves and the sea. He is a member of FKG which is the free artist's guild and he is also represented in many private art collections both in Sweden and abroad.

In 2016 he was accepted to the Royal Society of Marine Artists annual exhibition at Mall Galleries in central London.